Miljö

kretsloppet

Ovansiljans Elmän AB lägger stor vikt på vår miljö genom att…

  • Lämna kabelskrot för återvinning
  • Göra energisnåla elinstallationer
  • Installera smarta belysningsstyrningar
  • Installera energisnål LED belysning
  • Fjärrstyra t.ex värme i fritidsstugan