ELbesiktning

EIOBebis 

Vi utför:

EIO-Eltest

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du därför låta en elinstallatör att göra ett EIO ELTEST. Det tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet.

Testet är en grundlig besiktning
Elinstallatören testar gruppcentraler och säkringar, kollar ledningar och kablar, gör stickprovskontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare.

I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att förhindra direkt livsfara.

Analys

I våra analyser tittar vi på förbrukning och samspelet mellan bl.a. värme, ventilation och belysning för att sedan kunna komma med förslag på optimeringar med bästa ekonomiska nytta för våra kunder.

Gör ett självtest: Ladda hem checklista